Voor logopedisten

De app is ontworpen om een gestructureerde aanpak te bieden voor het ontwikkelen van spraakklanken; te beginnen met eenvoudige medeklinker-klinkerstructuren, lettergrepen, meerlettergrepige woorden, zinsdelen en zinnen.

Het is ideaal voor gebruik in therapiesessies of om aan kinderen te geven om thuis te oefenen. De app bevat verschillende spellen om kinderen gemotiveerd te houden.

Dankzij de afspeelfunctie kan een kind directe auditieve feedback ontvangen. Het helpt het kind om te leren hoe het zijn spraak kan aanpassen om de nauwkeurigheid te verbeteren en reflecite te ontwikkelen.
De app gebruikt verschillende technieken om de ontwikkeling van spraakgeluid te vergemakkelijken:

– Woorden worden gesorteerd op complexiteit; Aanvankelijke doelen zijn eenvoudige CV-, VC- en CVC-structuren voor meer complexe meerlettergrepige woorden.
– Bij de vroege selectie van doelwoorden wordt rekening gehouden met vervangingspatronen van spraakgeluiden.
– Doelen zijn onder meer woorden voor elke intellectuele doelgroep.
– De app maakt gebruik van trocheïsche en jambische uitdrukkingen.
– De app oefent van een eenvoudige cv-structuur tot op zinsniveau.
De app kan ook worden gebruikt om de ontwikkeling van woordenschat en geheugenvaardigheden te ondersteunen.
– Beeldwoordenschat omvat een verscheidenheid aan zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.
– Interessante en gekke zinnen zullen conversatie bevorderen en taalvaardigheid ontwikkelen.